Algemene voorwaarden LUPO

Op alle overeenkomsten tussen LUPO en cliënt zijn de volgende voorwaarden van toepassing:


Artikel I. Algemeen

 1. LUPO zal de overeenkomst uitvoeren op basis van goed vakmanschap conform de dan geldende vakkennis, en naar beste inzicht en vermogen.
 2. Eventuele assistentie of ondersteuning van LUPO door derden zal slechts plaatsvinden na overleg met cliënt.
 3. Bij de uitvoering van de overeenkomst is het welzijn van de hond het uitgangspunt.
 4. LUPO zal tijdens de uitvoering van de overeenkomst geen gebruik maken van hulpmiddelen die het welzijn van de hond nadelig beïnvloeden. Cliënt dient zich ook te onthouden van het gebruik van deze hulpmiddelen.


Artikel II. Aansprakelijkheid

 1. Een cliënt kan aan M Boss advies vragen over het gedrag van zijn of haar hond.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de gedegen (na)scholing en ervaring van M.Boss.
 3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van M.Boss. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek
 4. M.Boss kan slechts een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van het probleemgedrag van de hond, gebaseerd op haar vakkennis en ervaring. Er kan geen garantie worden gegeven op de uitkomst van de therapie, de training of het advies.
 5. Alle trainingen geschieden op eigen risico van de cliënt. M.Boss kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, beschadiging, verlies of diefstal opgelopen tijdens trainingen.
 6. Cliënt dient tijdens de trainingen de aanwijzingen van M.Boss op te volgen en de regels geldend in het trainingsgebied te respecteren.
 7. De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA-verzekering van de eigenaar/bezitter van de hond.
 8. M.Boss behoudt zich het recht voor een cliënt zonder opgave van redenen te weigeren.
 9. M.Boss is gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen wanneer naar haar inzicht een cliënt onvoldoende meewerkt aan de training en/of therapie. Of wanneer de hond niet past volgens de voorwaarden.

 

Artikel III. Geheimhoudingsplicht

Door cliënt verstrekte vertrouwelijke informatie wordt gerespecteerd. Informatie aan derden wordt alleen gegeven na overleg met cliënt, en uitsluitend wanneer LUPO ervan overtuigd is, dat dit in belang is van de cliënt, de hond en/of de omgeving.

 

Artikel IV. Honorarium/annulering

 1. Gemaakte afspraken tussen M.Boss en cliënt kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd.
 2. M.Boss behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van cliënt.
 3. Indien door ziekte of overmacht van M.Boss een afspraak moet worden gewijzigd, draagt M.Boss er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt. Onder overmacht valt ook een spoedeisend verzoek van derden aan M.Boss, bijvoorbeeld in geval van een ernstig bijtincident.


4. BETALINGEN
Gedragsconsult; dient direct na de afspraak te geschieden.
Logeren Hond & Kat; dient voorafgaand aan de logeerperiode te geschieden > zie hiervoor de logeervoorwaarden.
Dagopvang; deze betaald u per factuur maandelijks vooruit. Er geld bij opzeggen 2 maanden opzegtermijn.


© Everdingen 26 oktober 2017

Contactgegevens

HONDENSCHOOL LUPO
Bolgerijsekade 1
4121ER, Everdingen
06 14 03 18 71
Kvk 30239758
Btw 170781793B01
Bank: NL91RABO0134507541

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.

Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt.

Ik begrijp het

Social Media

facebook-social

Hus-Logo-WHITE2